maandag 23 mei 2011

De gieterij in de jaren 50

In 1953 passen de Amerikanen een nieuw procédé toe bij het gieten van modelplaten. Hierbij worden de modelplaten in aluminium onder druk gegoten in plaaster. Dit systeem blijkt interessant te zijn en weldra is Picañol de eerste gieterij op het Europees continent die dit nieuw procédé op industriële basis toepast. Begin mei 1954 start de gieterij met een nieuwe behandeling die bestaat uit het vormen in zand, omringd door gebakken bakeliet. Dit procédé, gekend onder de naam ‘Shell Moulding’ wordt met succes getest. Omdat de nauwkeurigheid die behaald wordt met synthetisch zand echter voldoende blijkt voor de eisen gesteld aan de onderdelen van weefgetouwen en de hogere kostprijs van de methode met bakeliet wordt na enige tijd van deze behandeling afgestapt. In de loop van 1954 brengt het bedrijf een ruisarme vormmachine in werking. Jaimé Picañol heeft namelijk in de Verenigde Staten een nieuwe vormlijn voor de gieterij aangekocht. De verscheping van deze installatie heeft heel wat om het lijf. Ivan Lambeets, de privésecretaris van Jaimé Picañol, is verantwoordelijk voor de verscheping en verblijft hiervoor vier maanden aan een stuk in de Verenigde Staten. De ‘Taccone’, wordt hier voor het eerst in Europa toegepast. Vier jaar later voorziet men de smeltovens van een afkoelingssysteem aan de buitenwand. Dit laat toe om voortaan meer dan 50 ton per werkdag van 18 uren te gieten, aan een gemiddelde van 3 ton per uur. Intussen wordt de gieterij verder gemoderniseerd. Door het aanbrengen van een transportband met veranderlijke snelheid is men in staat de stukken een betere afkoeling te geven. In het voortdurend zoeken naar een grotere productie brengt dit een aanzienlijke verbetering mee. Eind 1959 beslist de Raad van Bestuur om de gieterij, die al als modern aangeschreven staat in de nabije toekomst als afzonderlijk bedrijf over te brengen naar het nieuwe industrieterrein tussen de Menensteenweg en de spoorlijn Ieper-Roeselare. Het is immers de bedoeling om deze plaats uit te bouwen als een complex van metaalbewerkende bedrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten