vrijdag 28 januari 2011

Karel Steverlynck

Karel Steverlynck werd in 1888 in Vichte geboren. Na zijn moderne humaniora stapte Karel in de zaak van zijn vader en pas 20 geworden stichtte hij een nieuwe weverij in Vichte. In 1912 stierf vader Aloïs en zoon Karel, in de volksmond ‘Mijnheer Charles’ genoemd, moest nu op eigen houtje de Steverlynck Textielgroep leiden. Jammer genoeg zette de Eerste Wereldoorlog een rem op de geplande uitbreiding van het bedrijf. Na de oorlog begon Karel met de wederopbouw van zijn in de oorlog vernielde weverijen. Samen met broer Baldewijn stichtte hij in 1919 ook de NV Groeninghe Ververij en een aantal aanverwante bedrijven. Ook werkte hij in 1928 mee aan de uitbouw van een textielcomplex van zijn broer Juul in Argentinië, en in 1932 van een gelijkaardige onderneming van zijn neef Leonard Steverlynck in Uruguay. In 1936 kwam hij aan het roer van Picanol, en zou hij zo het bedrijf laten groeien tot een wereldspeler van formaat. Karel Steverlynck overleed in 1984. Hij was in vele opzichten de pater familias en de strateeg achter de stichting en de opgang van Picanol. Zijn naam leeft vandaag nog altijd in de straatnaam van de hoofdzetel van de Picanol Group, die gevestigd is in de Karel Steverlyncklaan 15 in Ieper.

donderdag 27 januari 2011

Het echte begin: what's in a name?

Moegestreden en met een wereldcrisis waar maar geen einde aan kwam, worden onderhandelingen gestart tussen de Catalaanse uitvinders en het Ieperse bedrijf Vansteenkiste. Baldewijn Steverlynck vraagt aan zijn broer Karel om deze zaak verder te behartigen omdat Karel veel meer vertrouwd is met het weefproces. Voor de familie Steverlynck is dit een unieke gelegenheid om zich voortaan ook te manifesteren op het gebied van de productie van eigen weefgetouwen. Karel Steverlynck ziet onmiddellijk brood in deze ontmoeting en neemt met Juan Picañol een patent op het uniek procéde voor het moderniseren van weefgetouwen. Uiteindelijk resulteert dit op 22 september 1936 in de oprichting van de “NV Weefautomaten Picañol”. De onderneming Picañol is geboren! De Spanjaard Picañol wordt echter nooit bevoorrecht aandeelhouder want dit recht behoudt de pientere Karel voor zichzelf. Wel bedankt de familie Steverlynck de Spanjaard door zijn naam te geven aan hun fabriek in Ieper. Tot in de jaren ’80 zal Picanol als “pikanjol” uitgesproken worden. Met de opkomst van de computer, en door het feit dat onze klanten ons beschouwden als Spaans of Zuid-Amerikaans bedrijf werd in ’87 afstand gedaan van de zogenaamde tilde.

maandag 24 januari 2011

De redding uit Spanje

Wanneer de nood het hoogst is komt de redding nabij. En deze komt vanuit het Spaanse Sabadell, een stad in Catalonië ten zuidwesten van Barcelona. Sabadell vormt samen met Terrassa het grote textielcentrum van Spanje. In Sabadell heeft vader Salvador Picañol een werkplaats waarin mechanische constructies worden gemaakt. De oudste zoon Juan houdt zich vooral bezig met het automatiseren van weefgetouwen terwijl de jongste zoon Jaimé zich specialiseert in het ontwerpen van tandwielen en raderkasten. In 1935 is Juan Picañol erin geslaagd om een automatisch weefgetouw te ontwerpen. Hij zoekt nog enkel een partner om deze te realiseren. Als gevolg van de burgeroorlog in Spanje zullen de broers het besluit nemen om naar Vlaanderen uit te wijken om er de nodige financiële middelen te verzamelen om hun ideeën te commercialiseren.

vrijdag 21 januari 2011

Geen toekomst meer in de vlasindustrie

Vansteenkiste zet in Ieper niet alleen het werk voort van de firma Doom-Mahieu, maar het bedrijf ontwerpt ook de nieuwe modellen van de zwingelturbines. Vezelvlas wordt gekweekt om er textiel (linnen) van te maken. Een eerste bewerking in het omzetten van vlas tot textiel is het reinigen van de vezels, het zogenaamde zwingelen. De vlasnijverheid maakt echter wereldwijd een crisis door. Voor de Gieterij en Werkhuizen Vansteenkiste is het hoogtepunt voorbij en is er geen toekomst meer in de vlasindustrie. Concurrenten bouwden de zwingelmachine na en er brak een genadeloze strijd om de brevetten los. Bovendien kwam Rusland vlas tegen dumpingprijzen op onze markt gooien, samen met de opkomst van kunstmatige vezels. Vansteenkiste tracht met de bouw van verschillende soorten machines te overleven. De stamp- en dampmachine voor betonnen stratenbouw was succesvol, maar ook nu werden deze machines snel gekopieerd. Vansteenkiste stond voor een onmogelijke strijd… De beheerraad van de NV Vansteenkiste worstelt ononderbroken met de gevaren die het bedrijf bedreigen.

dinsdag 18 januari 2011

Intrede van de familie Steverlynck

Bij de oprichting van de vennootschap Vansteenkiste in 1928 komt de familie Steverlynck in de Raad van Bestuur, voorgezeten door Baldewijn Steverlynck (1893-1976). De familie Steverlynck zal als geen ander haar stempel drukken op de industriële ontwikkeling van deze van oorsprong landbouwstreek. De familie heeft op dat moment al een rijke textielgeschiedenis. Grootvader Jean-Baptiste was in 1877 met zijn zonen Aloïs en Adolf in Vichte gestart met een fabriekje om kettingen te scheren. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden zien ze al snel een toekomst voor het weven. Zo betekent de oprichting van De Stoomweverij Gebroeders Steverlynck in Kortrijk ook de invoering van het mechanisch weven. Baldewijn Steverlynck is als textielingenieur reeds lange tijd vertrouwd met de vlaswereld In 1920 koopt hij samen met zijn broer Karel een ververij en bouwt die om in de ‘NV Groeninge Ververij’ die gespecialiseerd is in het aanwenden van de modernste kleurstoffen die leiden tot kleurechte vlasgarens. Omdat het belangrijk is om de kwaliteiten van het vlas goed te kennen heeft hij grote belangstelling voor de vele wetenschappelijke experimenten die Constant Vansteenkiste heeft uitgevoerd. Baldewijn Steverlynck en Constant Vansteenkiste starten gesprekken om samen te werken. Door het sluiten van deze overeenkomst maakt de familie Steverlynck voor het eerst haar intrede in het Ieperse bedrijfsleven. Ze zal tot op de dag van vandaag een rol spelen in het bedrijf. Baldewijn Steverlynck is daarnaast ook nog zeer actief op diverse economische vlakken. In 1924 sticht hij samen met Lieven Gevaert het Vlaams Economisch Verbond op en wordt in 1934 de eerste opvolger. In 1928 wordt hij medestichter van het Verbond van Katholieke Werkgevers voor West- en Oost-Vlaanderen onder leiding van Leon Bekaert. In 1934 is hij medestichter en later beheerder van de ‘Kredietbank’.
Foto: Karel, Juul en Baldewijn Steverlynck

woensdag 12 januari 2011

De prehistorie: Gieterij en Werkhuizen Vansteenkiste

Voor de eigenlijke start gaan we dus terug naar het jaar 1928. West-Vlaanderen is altijd een streek geweest die gekend is voor vlasverwerking. Wanneer we de geschiedenis van de vlasindustrie bestuderen zien we de naam van Vansteenkiste veelvuldig verschijnen, ongetwijfeld de meest ronkende naam in de voorgeschiedenis van Picanol. Constant Vansteenkiste (1869-1948) uit Wevelgem was een geniale uitvinder die aan de basis lag van de industrialisatie van de vlasbewerking in Vlaanderen. Zijn broer Jozef (1879-1943) was de technicus die de ideeën van broer Constant in bruikbare tuigen omzette. Na de eerste Wereldoorlog verbleef Constant Vansteenkiste geruime tijd in het buitenland. Hij keerde echter naar België terug want broer Jozef en medewerkers hadden in Ieper een grote eigendom gekocht: de gieterij NV Alfred Valcke en een deel van de NV Doom & Mahieu Constructiewerkhuizen voor gasmotoren en metaalbewerkingsmachines. Deze fabriek bevond zich langs de ‘Diksmuidseweg’, de huidige Polenlaan in Ieper. Alfred Valcke was voordien eigenaar van een smederij, de ‘Fonderie de l’Yser – Fonderie et ateliers de construction’. Vermoedelijk was er voor Valcke ook al een industrieel complex gevestigd. Het terrein van de ‘Fonderie de l’Yser’ was wel aanmerkelijk kleiner van oppervlakte dan de latere Picanolsite. In de keuze voor de site van Valcke zat een zeker logica. Het bedrijf bezat immers een metaalgieterij, kortom een infrastructuur.

dinsdag 11 januari 2011

Ieper, een textielstad?

De stad Ieper wordt sinds oudsher geassocieerd met textiel. Het klinkt dan ook logisch dat Ieper de thuisbasis is voor Picanol. Wanneer vandaag echter een bedrijf dat weefmachines produceert in Ieper is gevestigd mag dit eerder toevallig genoemd worden. Alhoewel de naam van de stad verbonden blijft aan de wereldberoemde Ieperse lakennijverheid is er helemaal geen verband te leggen tussen beide zaken. In de middeleeuwen – zo rond de 13° eeuw – was Ieper inderdaad één van de toonaangevende steden in Europa, dankzij het succes van het Ieperse laken. Het afzetgebied van het Ieperse laken strekt zich uit over gans Europa tot aan de kusten van Klein-Azië en het noorden van Afrika. Maar op het einde van de 13° eeuw begint dit afzetgebied in te krimpen. In het midden van de 13° eeuw telt men ongeveer 2.000 getouwen. Rond het jaar 1500 daalt dit verder tot ongeveer 500 om in 1700 nog slechts het aantal van 12 te bereiken! Bij de oprichting van de firma Picanol heeft Ieper reeds een paar eeuwen doorgemaakt waarin er van industrie helemaal geen sprake is. De streek rond Ieper herstelde in deze periode nog steeds van de Eerste Wereldoorlog. Het was bovenal een sterk geïsoleerde landbouwstreek met weinig geschoolde arbeiders, waar op dat moment van textielnijverheid eigenlijk geen sprake was. Het is dus eerder toevallig dat in Ieper na meer dan 200 jaren van stilzwijgen opnieuw aangeknoopt werd met een eeuwenoude traditie. En weer zal vanuit deze stad het afzetgebied zich gaan uitbreiden over alle hoeken van de wereld. Maar laat ons eerst even kijken hoe het allemaal begon voor Picanol.

woensdag 5 januari 2011

Was het nu 75 of 83?

Deze blog gaat over 75 jaar Picanol Group, maar helemaal correct zou eigenlijk 83 jaar moeten zijn. Wanneer we namelijk terugblikken op onze geschiedenis is 1928 het eerste jaar dat op de tijdsbalk verschijnt. In dat jaar wordt namelijk de ‘Maatschappij tot bevordering van de Industrialisatie van de Vlasvezelbereiding in den handel, Gieterij en Werkhuizen Van Steenkiste opgericht’. Dit bedrijf zal de basis vormen voor het latere Picanol. Waarom nu 1936 als begindatum voor 75 jaar Picanol? 1936 is het jaar waarin Picanol (toen nog Picañol, maar daarover later meer) voor het eerst opduikt als naam. Op 22 september 1936 werd namelijk de vennootschap Van Steenkiste omgevormd tot ‘Weefautomaten Picañol NV’, waarmee de eigenlijke basis gelegd werd voor de Picanol Group zoals we die vandaag kennen.

maandag 3 januari 2011

Blog 75 jaar Picanol Group

Op deze eerste werkdag van 2011 trappen we ‘75 jaar Picanol Group’ af met de lancering van 2 blogs die de geschiedenis van onze groep in de kijker zetten. Op 22 september 2011 viert de Picanol Group namelijk zijn 75-jarig bestaan. De Picanol Group is in die zevenenhalf decennia geëvolueerd van een een traditionele weefmachinebouwer tot een wereldwijde leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie en andere sectoren. 75 jaar van voorsprong door innovatieve technologie, waarbij de Picanol Group wereldwijd een pioniersrol speelde in de ontwikkeling en productie van hoogtechnologische weefmachines…

Op regelmatige basis zullen we hier gedurende 2011 verschillende korte berichten posten. We zullen enerzijds stilstaan bij een aantal mijlpalen uit de meer dan rijkgevulde Picanolgeschiedenis maar ook ruimte laten voor markante faits divers. De blog wordt zowel in het Engels als het Nederlands opgemaakt. De Engelstalige tegenhanger kan je vinden op http://75yearsofpicanolgroup.blogspot.com/