woensdag 5 januari 2011

Was het nu 75 of 83?

Deze blog gaat over 75 jaar Picanol Group, maar helemaal correct zou eigenlijk 83 jaar moeten zijn. Wanneer we namelijk terugblikken op onze geschiedenis is 1928 het eerste jaar dat op de tijdsbalk verschijnt. In dat jaar wordt namelijk de ‘Maatschappij tot bevordering van de Industrialisatie van de Vlasvezelbereiding in den handel, Gieterij en Werkhuizen Van Steenkiste opgericht’. Dit bedrijf zal de basis vormen voor het latere Picanol. Waarom nu 1936 als begindatum voor 75 jaar Picanol? 1936 is het jaar waarin Picanol (toen nog Picañol, maar daarover later meer) voor het eerst opduikt als naam. Op 22 september 1936 werd namelijk de vennootschap Van Steenkiste omgevormd tot ‘Weefautomaten Picañol NV’, waarmee de eigenlijke basis gelegd werd voor de Picanol Group zoals we die vandaag kennen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten