maandag 1 augustus 2011

In het Heilig Land

Omdat er steeds grotere interesse komt vanuit Afrika gaat alle aandacht nu in deze richting. Onder impuls van Emmanuel Steverlynck worden talrijke bezoeken gebracht aan Egypte, Soedan en Saoedi-Arabië. Meerdere grote projecten in Soedan komen er langzaam op gang. Dit biedt Picañol de mogelijkheid om duizenden getouwen aan dit Afrikaanse land te leveren. In deze ‘sleutel op de deur’ projecten moeten het opstarten van de getouwen en de daarbij horende weefproeven gebeuren door de leverancier van de machines. Pas nadat de testen positief zijn worden de geleverde machines overgenomen. Intussen is Karel Steverlynck in Israël besprekingen aan het voeren over de mogelijke oprichting van een nieuwe maatschappij. Dit resulteert in een overeenkomst tot het oprichten van een montagefabriek in de omgeving van de Middellandse Zee te Ashdod, op ongeveer 35 km van de hoofdstad Tel Aviv. De plaatselijke regering is van plan om er in het najaar van 1960 een haven uit te bouwen zodat deze stad de voornaamste zuidelijke haven van Israël zal worden.
Op 12 mei 1960 wordt in aanwezigheid van talrijke genodigden het nieuwe bedrijf ‘Metapic’ officieel geopend. De Israëlische Minister van Handel en Nijverheid Pinhas Sapir mag er het symbolisch lint doorknippen. Door het monteren van getouwen buiten Ieper is Picañol in staat om voor de regio in het nabije oosten met kortere levertermijnen te werken. Door het inplanten van deze montagehal is Metapic het eerste Belgisch bedrijf dat zich onder eigen naam in Israël gaat vestigen en tevens het enige dat er zorgt voor de productie van weefgetouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten