maandag 29 augustus 2011

De inhuldiging

De grote festiviteiten vinden plaats op maandag 30 oktober 1961. De inhuldiging van de industriezone op de Kasteelwijk betekent een mijlpaal in de industrialisatie van Zuid West-Vlaanderen. De inhuldiging gebeurt door de toenmalige Eerste Minister Theo Lefèvre. Naast de Eerste Minister noteren we nog Kamervoorzitter Achiel Van Acker, Minister van Economische Zaken Spinoy, Minister van Middenstand Declerck en Minister van Staat Gillon en vele andere prominenten. Terzelfder tijd worden ook de eerste gebouwen van “De Nieuwe Fabriek” officieel ingehuldigd. Het betreft de nieuwe montagehal met een lengte van 180 meter en een breedte van 42 meter. Daar zullen voortaan 25 getouwen per dag de montageketting verlaten. Hiervan zijn 95% bestemd voor de uitvoer naar andere landen. Op 18 gesynchroniseerde montageposten worden de voorverzamelingen aaneengeschroefd zodat om de 27 minuten het getouw naar de volgende post doorgeschoven kan worden. Het zijn de eerste stappen in de richting van een latere automatische montageketting. Onder de deskundige leiding van het montagehoofd Guido Manhaeve worden volledig afgeregelde machines aan de dienst verzending afgeleverd waar ze in die tijd nog meestal per spoor vanaf de laadkade naar hun bestemming vertrekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten